ПРАВИЛНИК за използване на стената за катерене и катерачната екипировка

 1. Работното време на стената за катерене e понеделник, вторник, четвъртък и петък от 18:00 до 21:00 часа. Използването на стената за катерене извън посоченото работно време или при временното отсъствие на инструкторите на КССК „Варнаклайминг” от залата, е напълно забранено и КССК „Варнаклайминг” не носи отговорност за възможни претърпени вреди в този период.
 2. Използването на стената за катерене и катерачната екипировка се осъществява само след предварително заплащане, съгласно обявената ценова листа. При използване на месечни абонаментни карти те следва да бъдат представени на отговорните лица в залата, преди започване на тренировката по катерене. Абонаментните карти са поименни и не могат да бъдат предоставяни на друго лице.
 3. Използването на стената за катерене и клубната катерачна екипировка е възможно само след като лицата са се запознали с настоящия правилник за използване на съоръженията и катерачната екипировка, с инструкцията за безопасност, както и са декларирали, че са им известни рисковете, произтичащи от посещението на стената. За непълнолетни посетители декларацията трябва да бъде подписана от родител (настойник) пълнолетно лице, на което е възложена грижата за непълнолетния.
 4. Лица под 14 години могат да ползват съоръженията само в рамките на организирани тренировки и курсове или ако са придружавани от техни родители, настойници или треньори с установен катерачен опит.
 5. По време на престоя си на територията на стената за катерене всички лица (трениращи и придружители) са длъжни да се съобразяват с препоръките на инструкторите от КССК "Варнаклайминг" и служителите и управляващите цялата спортно-техническа база в зала „Владислав”.
 6. Посетителите на стената за катерене, които не са част от организиран от КССК "Варнаклайминг" курс по катерене или не провеждат тренировка с инструктор на КССК "Варнаклайминг", могат да използват стената за катерене (катерене на горна осигуровка и катерене на долна осигуровка) само ако притежават съответния катерачен опит. Катерачният опит на посетителя се установява от инструктор на КССК Варнаклайминг.
 7. КССК "Варнаклйминг" предлага необходимата катерачна екипировка - въжета, седалки, карабинери и осигурителни устройства, като използването ѝ става само по определения от КССК "Варнаклайминг" ред и начин. Забранено е изнасянето на клубната екипировка извън територията на стената за катерене. При повреждането ѝ лицата носят отговорност и КССК "Варнаклайминг" има право да потърси компенсации за нанесените щети.
 8. Катерачите, които използват собствена екипировка в залата са отговорни за нейната надеждност и съответствие с приложими стандарти.
 9. Задължително е използването на специално донесени за тренировките чисти спортни обувки или еспадрили.
 10. В залата е забранено да се внасят алкохол или каквито и да било упойващи вещества.
 11. Внасянето на храни и напитки е допустимо само в зоната за публика, но не и в зоната за катерене и осигуряване.
 12. Пушенето на територията на зала "Владислав" е забранено.
 13. Инструкторите в залата имат право да отстранят всеки катерач или придружител, ако поведението му създава риск за него и за околните.
 14. Членовете на КССК "Варнаклайминг" или персоналът на залата може да изисква спазването на допълнителни правила с цел осигуряването на безопасност.
 15. КССК "Варнклайминг" не носи отговорност за изгубени или откраднати вещи и ценности. Тяхното опазване е отговорност на посетителите в залата.