Инструкции за безопасност

С цел избягване на рискове и опасности, желаещите да катерят на стената в зала „Владислав”, стопанисваща от КССК „Варнаклайминг” са длъжни:

 1. Да следват инструкциите и съветите на инструкторите КССК "Варнаклайминг" и работещи и управляващи цялата спортно-техническа база в зала "Владислав" за правилната и безопасна употреба на съоръженията.
 2. Да не използват катерачните съоръжения, ако това им е противопоказно от лекар или друг специалист, вкл. и от някои от инструкторите на КССК "Варнаклайминг".
 3. Да не използват съоръженията за катерене под влиянието на алкохол и/ или наркотични вещества, както и при влошена сетивност, нарушаваща правилната преценка и действия за извършване на спортна дейност.
 4. Да не надценяват катерачните си умения, способности и опит, тъй като това може да доведе до настъпването на травми и наранявания.
 5. Да преценяват и минимизират рисковете, които поведението им създава за тях и за околните. Достъпът до стената за катерене на КССК "Варнаклайминг" може бъде прекратен в случай, че действията и постъпките на катерачите се сметнат за неправилни и/или опасни.
 6. Да се обръщат към инструкторите във всички случаи, когато не знаят или се колебаят как да подходят към дадена ситуация.
 7. Да сигнализират на инструкторите при всеки констатиран проблем или нередност, свързана със стената за катерене и екипировката, вкл. когато забележат неподходящо или опасно поведение от страна на посетители на стената.
 8. Да не пушат в близост до катерачния инвентар дори и да е лична екипировка. Неправилното ѝ съхранение може да доведе до риск за други катерачи на стената.
 9. Да се съобразяват с другите посетители на стената за катерене и да не допринасят за излагането им на ненужни рискове.
 10. Да не разсейват неоснователно другите катерачи или инструктори.
 11. Да не се стоят в зоната, разположена непосредствено под катерещите или прекалено близо до осигуряващите.
 12. При катерене на долна осигуровка да връзват въжето директно за седалката с правилен и стегнат възел, като при най-малко колебание да се обръщат към инструктор.
 13. Да стоят настрана от зоните за катерене, когато не се катерят.
 14. Да спазват всички инструкции (вкл. указанията на инструкторите) за безопасно ползване на стената за катерене.

Препоръки и добри практики

 1. При засичане на двама катерачи в дадена зона на стената, катерачът, който е бил пръв на стената и е над теб, има право на път.
 2. Не ходете и не стойте под стена, която се използва в момента. Не минавайте между осигуряващия и стената. Не стъпвайте върху въжетата.
 3. Изпразнете джобовете си преди катерене (има риск да паднат и да наранят друг катерач).
 4. Когато вече сте се изкатерили по даден маршрут, отстъпете по възможно най-бързия начин и дайте шанс на някой друг да го изкатери.
 5. Подгответе се изцяло за катеренето преди да се вържете на въжето и да заемете даден маршрут. В противен случай отнемате правото на някой друг да го изкатери.
 6. Пазете децата и не ги оставяйте свободно сами да се разхождат в залата, особено в зоната за катерене и осигуряване.