History

През 2003г., след като стената не работи няколко месеца, с тренировките там се заеха Алдо Давидов и Аспо Вълчев. В края на лятото стената отново заработи и се започнаха ежедневните тренировки. Варненските спортни катерачи се бяха пръснали из страната, някои тренираха в Търново, други учеха в София и всичко на стената трябваше да започне отначало. До пролетта на 2004г. вече беше събран нов отбор по спортно катерене. Три момчета се бяха подготвяли няколко месеца, за да започнат с участията си в националния спортен календар. Така, още на първото републиканско състезание, провело се във Велико Търново, Даниел Кубашлиев на 14 години зае 5 място, а Стоян Стоянов на 17 години зае 7 място. Така с усилена подготовка те започнаха да се явяват на всички национални състезания. През юни 2005 год. в Казанлък Даниел успя да стигне до челната тройка, класирайки се на 3 място. До края на 2006 год. варненският отбор се представяше едва от трима състезатели - Даниел Кубашлиев, Стоян Стоянов и Ясен Цеков. За двете си години състезателен опит те участваха в състезания във В. Търново, Русе, Казанлък, София, Ловеч. А развитието на спортното катерене в гр. Варна вървеше все по-добре. В началото, когато Алдо и Аспо започнаха да се занимават със стената в Зала "Владислав" тя се посещаваше от 5 до 10 човека. Благодарение на силното им желание за популяризиране на спорта, в града започнаха да се разлепят реклами за тренировки включително и в много училища. Някои медии също взеха участие в популяриазирането на катеренето, бяха отпечатани статии в местни вестници, излъчени бяха предавания по варненски телевизии. Благодарение на безвъзмездния труд на Николай Кубарелов е създаден и официалният сайт на стената - www.varnaclimbing.com , спомогнал много за рекламата на катеренето в електронното пространство. Ежедневно сайтът има около 50 уникални посещения. Така през пролетта на 2004 год. в залата ежедневно се събираха около 20-30 човека с желанието да катерят и тренират все повече и все по-добре. Със събираните средства стената се разширяваше и от началните й 90 кв.м. днес тя вече е 120 кв.м. Екипировката се подновяваше и допълваше при всяка възможност. Ако в началото можеха да катерят двама човека едновременно, то днес има 3 писти за катерене на "долна осигуровка" и 2 за "горна осигуровка", така 5 човека могат едновременно да се катерят. С разширяването на потенциала на стената, в залата започнаха да се събират все повече приятели на катеренето. Тук не можем да пропуснем да отправим благодарности към всички приятели помогнали в развитието на стената и катеренето във Варна.

Все повече се обръщаше поглед към скалните обекти в близост до града ни. Провеждаха се често катерачни лагери на все повече скални обекти - Разделна, Дивдядово, Чудните скали, В.Търново, Русе, Враца и др. Добре подготвените катерачи оставяха все по-малко неизкатерени маршрути на скалите след себе си, и така се роди идеята за екипирането на нови маршрути и скални обекти. През 2004 год. Людмила Родина намери спонсор, който помогна на клуба да закупи машини, лепила и клинове необходими за екипирането на първите нови маршрути. Така същата година Алдо и Аспо започнаха екипирането на нови турове на скалния обект "Чудните скали". За 4 дни тежък труд бяха създадени два нови тура с височина около 20м. и трудност около VII UIAA категория, екипирани с най-добрата технология на лепените клинове. Няколко месеца след това с помощта на шуменските катерачи и спонсорството на ПП "Шуменско плато" се започна екипиране на скалите на Шуменското плато, на катерачния обект "Дивдядово". Тогава бяха създадени 5 нови и преекипирани няколко стари маршрута. Така, осъзнали че това е едно от най-добрите неща, които могат да се направят за развитието на катеренето, варненските катерачи започнаха да концентрират усилията си в набиране на средства за създаването на нови турове. Две години по-късно с помоща на труда на Аспарух Вълчев, Алдо Давидов, Самуил Вълчев, Здравко Ламбов и други на скалите над гр. Шумен има повече от 15 нови тура или над 250 нови клина. Днес има изготвени проекти за екипиране на скалите над гр. Провадия, горен скален пръстена над гр. Шумен, преекипиране на скалите над с. Разделна, Чудните скали, с. Комунаре и др. За тяхното реализране са необходими клинове, лепила и хора които да работят по проектите.

Откривайки и другия фактор от популяризирането на спорта - провеждането на курсове за начално обучение по спортно и скално катерене, през есента на 2004 год. клубът организира първия курс. Инструктурите са Алдо Давидов и Аспо Вълчев, а учениците са едва осем на брой. Превърнали се в традиция тези курсове се организират два пъти в годината - пролетен и есенен. Така до края на 2006 год. завършиха успешно 5 курса, в които бяха обучени над 70 човека. От курсовете и стената се родиха и най-дейните варненски катерачи в последните години - Росен Рафаилов, Георги Кънчев, Вяра Пелова, Кристина Чакърова, Владимир Минков, Елена Иванова, Мартин (Мафията, че не му знам фамилията), Камен Кукуров, Албена Делистоянова, Стоян Стоянов, Даниел Кубашлиев, Ясен Цеков, Самул Вълчев, Здравко Ламбов и много други.

Всички тези дейности - участия в състезания, екипиране на нови турове, обучение по спортно и скално катерене, подготовка на състезатели и др. и събирането на толкова много хора обединени от катеренето, наложи необходимостта всичко това да бъде под името на един клуб. Така през м. ноември на 2006 год. след няколко срещи с най-изявените катерачи и алпинисти се разбра, че всички тези дейности няма да могат да бъдат под името на клуба по алпинизъм към ТД "Родни балкани" и се реши да се създаде нов клуб по спортно и скално катерене към ТД "Родни балкани". Така се стигна до провеждането на учредителното събрание. Датата е 30.XI.2006 год., мястото - офиса на ТД "Родни балкани", залата е пълна, присъстват над 35 човека. Точка по точка беше разгледан и обсъден Устава на бъдещия клуб. След кратък дебат се избра и окончателното име - "Варнаклайминг". Защо не нещо българско? - ами това беше името на сайта, който създадохме още в началото, когато заработихме по стената, и от тогава всички ни знаят с това име. Започна и изборът на Председател и Управителен съвет на Клуба. За пост на председател присъстващите предложиха Росен Рафаилов и Алдо Давидов. Но те пожелаха да останат в управителния съвет, без да заемат председателския пост, преценявайки че ще са по-полезни в други дейности, и предложиха със задълженията на председател да се заеме кап. Камен Кукуров. С единодушно гласуване бе прието предложението им. За управителен съвет бяха избрани Камен Кукуров, Алдо Давидов, Росен Рафаилов, Албена Делистоянова , Кристина Чакърова, Владимир Минков и Аспарух Вълчев. По-малко от месец след създаването си, клубът построи нова стена за катерене, намираща се във ВМУ "Никола Вапцаров". Тя бе изградена със средствата събрани от членския внос на всички, които се включиха в новият клуб и с труда на Росен Рафаилов, Камен Кукуров, Алдо Давидов, Здравко Ламбов, Елена Иванова .

В началото на 2007 год. ще бъде съставен годишният спортрен календар на клуба и с подкрепата на клуба ще бъдат изпращани представители във всяко едно събитие от националният спортен календар на ФБАК. Така през 2007 год. "Варнаклайминг" ще вземе участие в алпиниадите, състезанията, ще подпомага състезателите, ще вложи всичките си усилия в създаването на един голям и добър отбор по спортно катерене, ще екипира нови турове, ще обучава нови катерачи и ще вземе участие във всички други събития.

Chat See all
Post
Ads
averibeers irun.bg

Varna Climbing ©2012 All rights reserved