13-03-2022 09:03

От 14.03.2022 г. стартира инициативата "1000 безплатните тренировки за деца до 15 години" От безплатните тренировки може да се възползват всички деца на възраст до 15 години (включително), като не е необходимо да имат опит в катеренето до момента. Заниманията са достъпни четири дни седмично - понеделник, вториник, четвъртък и петък от 18.00 до 19.30 ч,. Безплатните занимания за деца ще са достъпни до изчерпване на планираните 1000 посещение. При всяко посещение ще получавате номерирано билетче, от което можете да се ориентирате колко още налични тренировки има. 1000 безплатни тренировки се реализират благодарение на всичики приятели на КССК Варнаклайминг, които дариха средства за инициативата. Част от нея е и проекта на 9 годишния Михаил Рафаилов и неговия баща Росен Рафайлов - "Опит за Рекорд на Централна стена - Враца". Целта на инициативата е да върнем децата и младежите отново в спортните зали и да им покажем, че катеренето е много повече от екстремно приключение, то е създаване на верни приятели, изграждане на доверие, връзка, принадлежност и ценностна система.