Покана за свикване на Общо събрание на КССК "Варнаклайминг"

Клуб по спортно и скално катерене "Варнаклайминг"

гр. Варна, ул. Иван Драсов 11

 

 

 

До всички членове на 

КССК "Варнаклайминг"

ПОКАНА

 

Управителният съвет на КССК "Варнаклайминг" на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ

 и чл. 6, ал.4 и ал. 8 от Устава на клуба свиква Общо събрание на членовете на Сдружението на 26.03.2020г. (четвъртък) от 18:00ч. в гр. Варна ТД "Родни Балкани", ул. Иван Драсов 11, при следния 

 

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на годишен доклад за дейността на КССК "Варнаклайминг" за 2019 г.;

2. Приемане на годишен финансов отчет за 2019г.;

3. Избор на нов Управителен съвет;

4. Приемане на бюджета за 2020г.;

5. Приемане на спортния календар за 2020г.;

6. Други.

 

Цялата покана можете да изтеглите от този линк.

0 Коментара:
За да добавите коментар е нужно да влезете в профила си в сайта
ВХОД
Пиши
Реклама
averibeers irun.bg

Varna Climbing ©2012 Всички права запазени