ВЗАИМОПОМОЩ И САМОИЗВЛИЧАНЕ

    За наше съжаление поради различни причини ние или свръзката ни може да се окажем в ситуация при която да имаме нужда от помощ или дори да пострадаме. За това всеки трябва да бъде подготвен да окаже помощ на нуждаещия се!
    Разглеждаме два основни случая-когато пострадалият е под и когато е над нас. И в двете ситуации първото което се прави е да погледнем дали можем да спуснем пострадалия ДИРЕКТНО ДО ЗЕМЯТА ИЛИ НА ПЛОЩАДКАТА ПРИ НАС!!! При условие че това е невъзможно пристъпваме към следните действия. Проверяваме дали пострадалият може да се самоосигурява или не. Ако може и е под нас го спускаме до площадката, той се самоосигурява, организираме си рапел, слизаме при него, самоосигуряваме се и спускаме пострадалия на земята или слизаме на рапел с пострадал. Ако не може да се самоосигурява, спускаме го до долната площадка(ако имаме видимост!!!), прахвърляме тежестта на пострадалия към скалата - след като фиксираме осмицата два пъти можем да си пуснем ръцете и да работим спокойно,правим самозатягащ възем около натовареното въже, закачаме го с карабинер към една от осигурителните точки. Разфиксираме осмицата и отпускаме докато самозатягащият се стегне, отпускаме и корем достатачен за възел осмица. фиксираме осмицата двойно отново, правим възел осмица и с карабинер я закачаме за втората осигурителна точка. По този начин пострадалия е осигурен на две точки. Слизаме до него на принципа на вертикален парапет, осигуряваме партньора си към скалата. Качваме се по въжето отново на принципа на парапета, самоосигуряваме се, разфиксираме въжето, подготвяме си рапел и слизаме до пострадалия, самоосигуряваме се. Подготвяме остановка за рапел и се спускаме с пострадал или директно го спускаме на земята!
    Ако пострадалия е над нас, проверяваме дали може да се самоосигури, ако да го прави. Качваме се при него на принципа на вертикален парапет! Проверяваме дали можем да го спуснем направо на земята! Ако това е невъзможно подготвяме остановка за рапел и се спускаме с пострадалия. Ако не може да се самоосигури го спускаме до място където после ще можем да го осигурим към скалата по-лесно(само ако имаме видимост!!!). Прехвърляме тежестта му към скалата. Качваме се при него на принципа на вертикален парапет. Осигуряваме го към скалата. Слизаме и разфиксираме въжето, качваме се пак до пострадалия. Организираме остановка за рапел и се спускаме с него(ако нямаме достатачно въже да го спуснем директно до земята!!!). Ако пострадалия виси в "камбана" правим полиспаст за да го качим до първата осигурителна точка. След това процедираме по горепосочените методи!
    Самоизвличането е метод да стигнем до скалата когато сме паднали и висим в камбана. За този метод са ни необходими самохвати. Обикновенно нямаме, за това ги заместваме с прусек два обикновенни карабинера, карабинер с муфа и две дълги ленти(прусеци или удължени експреси). Първо превим самозатягащ възел около въжето, включваме карабинер в него избутваме го максимално нагоре(използва се техниката ЯНИРО) и го закачаме за голямото ухо на седалката. Висваме и правим възел сърце с отпуснатото въже. Включваме едната лента с карабинер към прусека, по този начин си правим педал. Стъпваме в него и като се изправим обираме отпуснатото въже. Висваме отново и по този начин натоварваме вече възела сърце, а самозатягащият може да се отпусне и премести по-нагоре, преди това обаче това да стане се слага другата лента към седалката и към прусека. По този начин ако "сърцето" приплъзне няма да останем без прусека! След това техниката се състои в преместването на самозатягащия нагоре, стъпване в педала, изправяне и обиране на въжето през възела сърце, като се продължава докато това е необходимо.

Пиши
Реклама
averibeers irun.bg

Varna Climbing ©2012 Всички права запазени